/en/cart/add/?ajax=True

Find by size

Inner diameter
Outer diameter
Height

Bearings ZKL

Manufacturer Photo Articule Analogs Description Вн Зов Вис Price Quantity
ZKL 6211-2RS Single row radial ball bearings 55 100 21 1.00 грн. 6
ZKL 6208-2Z Single row radial ball bearings 40 80 18 1.00 грн. 8
ZKL 607-2RSR Single row radial ball bearings 7 19 6 26.51 грн. >10
ZKL 626-2RS Single row radial ball bearings 6 19 6 26.51 грн. >100
ZKL 626-2ZR C3 Single row radial ball bearings 6 19 6 26.51 грн. 4
ZKL 607-2ZR Single row radial ball bearings 7 19 6 26.82 грн. >100
ZKL 608-2ZR Single row radial ball bearings 8 22 7 28.66 грн. >100
ZKL 607-2ZR C3 Single row radial ball bearings 7 19 6 28.66 грн. >20
ZKL 607-2RSR Single row radial ball bearings 7 19 6 28.66 грн. 9
ZKL 626-2RS Single row radial ball bearings 6 19 6 28.66 грн. >70
ZKL 625-2RSR Single row radial ball bearings 5 16 5 29.10 грн. >30
ZKL 608-2ZR C3 Single row radial ball bearings 8 22 7 29.59 грн. >100
ZKL 624-2ZR Single row radial ball bearings 4 13 5 29.59 грн. >100
ZKL 624-2ZR C3 Single row radial ball bearings 4 13 5 29.59 грн. >50
ZKL 625-2ZR C3 Single row radial ball bearings 5 16 5 29.59 грн. >100
ZKL 629-2RSR Single row radial ball bearings 9 26 8 29.95 грн. >100
ZKL 626-2ZR C3 Single row radial ball bearings 6 19 6 30.52 грн. >100
ZKL 627-2ZR Single row radial ball bearings 7 22 7 30.52 грн. >100
ZKL 627-2ZR C3 Single row radial ball bearings 7 22 7 30.52 грн. >100
ZKL 625-2RSR C3 Single row radial ball bearings 5 16 5 30.78 грн. >100
ZKL 607-2RSR C3 Single row radial ball bearings 7 19 6 31.45 грн. >100
ZKL 607-2RSR Single row radial ball bearings 7 19 6 31.45 грн. >100
ZKL 608-2RSR C3 Single row radial ball bearings 8 22 7 31.45 грн. >100
ZKL 626-2ZR Single row radial ball bearings 6 19 6 31.45 грн. >100
ZKL 608-2RSR C3 Підшипник кульковий однорядний радіальний 8 22 7 31.45 грн. >100
ZKL 625-2RSR Single row radial ball bearings 5 16 5 31.45 грн. >30
ZKL 623-2ZR Single row radial ball bearings 3 10 4 32.35 грн. >100
ZKL 625-2RSR Single row radial ball bearings 5 16 5 32.35 грн. >100
ZKL 609-2ZR C3 Single row radial ball bearings 9 24 7 32.35 грн. >90
ZKL 629-2RSR Single row radial ball bearings 9 26 8 32.35 грн. >100
ZKL 626-2RS Single row radial ball bearings 6 19 6 33.29 грн. >100
ZKL 627-2RSR Single row radial ball bearings 7 22 7 33.29 грн. >100
ZKL 609-2RSR Single row radial ball bearings 9 24 7 34.21 грн. >100
ZKL 626-2RSR C3 Single row radial ball bearings 6 19 6 34.21 грн. >100
ZKL 609-2ZR Single row radial ball bearings 9 24 7 35.14 грн. >100
ZKL 624-2ZR C3 Single row radial ball bearings 4 13 5 35.93 грн. >90
ZKL 629-2ZR C3 Single row radial ball bearings 9 26 8 36.07 грн. >100
ZKL 628-2Z Single row radial ball bearings 8 24 8 36.07 грн. >100
ZKL 608-2RSR Single row radial ball bearings 8 22 7 36.98 грн. >100
ZKL 629-2ZR Single row radial ball bearings 9 26 8 37.90 грн. 9
ZKL 635-2ZR Single row radial ball bearings 5 19 6 37.90 грн. >100
ZKL 607-2ZR Single row radial ball bearings 7 19 6 37.90 грн. >30
ZKL 607-2RSR C3 Single row radial ball bearings 7 19 6 38.84 грн. >70
ZKL 625-2ZR Single row radial ball bearings 5 16 5 39.74 грн. >100
ZKL 609-2RSR Single row radial ball bearings 9 24 7 39.74 грн. 5
ZKL 625-2RSR Single row radial ball bearings 5 16 5 39.74 грн. >100
ZKL 608-2Z Single row radial ball bearings 8 22 7 39.74 грн. >10
ZKL 627-2RSR C3 Single row radial ball bearings 7 22 7 40.68 грн. >20
ZKL 609-2ZR Single row radial ball bearings 9 24 7 41.60 грн. >100
ZKL 609-2RSR C3 Single row radial ball bearings 9 24 7 42.53 грн. 3
ZKL 629-2RSR Single row radial ball bearings 9 26 8 43.45 грн. >100
ZKL 629-2RSR C3 Single row radial ball bearings 9 26 8 43.45 грн. >100
ZKL 6202 Single row radial ball bearings 15 35 11 43.45 грн. >50
ZKL 6200-2Z Single row radial ball bearings 10 30 9 43.62 грн. >80
ZKL 609-2RSR C3 Single row radial ball bearings 9 24 7 44.39 грн. >100
ZKL 6200-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 30 9 44.46 грн. >100
ZKL 6200-2RS Single row radial ball bearings 10 30 9 44.46 грн. >100
ZKL 627-2RSR C3 Single row radial ball bearings 7 22 7 45.32 грн. >30
ZKL 6200-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 30 9 46.24 грн. >100
ZKL 6002-2Z Single row radial ball bearings 15 32 9 46.24 грн. >100
ZKL 628-2Z Single row radial ball bearings 8 24 8 46.24 грн. >20
ZKL 62200-2RS Single row radial ball bearings 10 30 14 47.04 грн. >80
ZKL 629-2RSR C3 Single row radial ball bearings 9 26 8 47.16 грн. >100
ZKL 634-2ZR Single row radial ball bearings 4 16 5 47.16 грн. >40
ZKL 6200 Single row radial ball bearings 10 30 9 47.16 грн. >70
ZKL 6001-2Z Single row radial ball bearings 12 28 8 47.89 грн. >100
ZKL 6200-2Z C3 Single row radial ball bearings 10 30 9 48.08 грн. >100
ZKL 6200-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 30 9 48.08 грн. >100
ZKL 6200-2RS Single row radial ball bearings 10 30 9 48.08 грн. >100
ZKL 6000-2RS Single row radial ball bearings 10 26 8 49.02 грн. >70
ZKL 6000-2Z C3 Single row radial ball bearings 10 26 8 49.02 грн. >100
ZKL 6202-2Z C3 Single row radial ball bearings 15 35 11 49.02 грн. >100
ZKL 6202-2Z Single row radial ball bearings 15 35 11 49.02 грн. >100
ZKL 6201-2Z C3 Single row radial ball bearings 12 32 10 49.02 грн. >100
ZKL 6201-2Z Single row radial ball bearings 12 32 10 49.02 грн. >100
ZKL 6000-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 26 8 49.93 грн. >100
ZKL 6002-2RS C3 Single row radial ball bearings 15 32 9 49.93 грн. >100
ZKL 6001-2Z Single row radial ball bearings 12 28 8 49.93 грн. >100
ZKL 629-2ZR Single row radial ball bearings 9 26 8 49.93 грн. >100
ZKL 6001-2RS Single row radial ball bearings 12 28 8 50.86 грн. >100
ZKL 6001-2Z C3 Single row radial ball bearings 12 28 8 50.86 грн. >100
ZKL 6000-2Z C3 Single row radial ball bearings 10 26 8 50.86 грн. >20
ZKL 62200-2RS Single row radial ball bearings 10 30 14 50.86 грн. >70
ZKL 6203 Single row radial ball bearings 17 40 12 51.31 грн. >40
ZKL 6001-2RS C3 Single row radial ball bearings 12 28 8 51.78 грн. >100
ZKL 6200-2RS Single row radial ball bearings 10 30 9 51.78 грн. >40
ZKL 6201-2RS Single row radial ball bearings 12 32 10 51.78 грн. >100
ZKL 6202-2RS C3 Single row radial ball bearings 15 35 11 51.78 грн. >100
ZKL 6000-2Z Single row radial ball bearings 10 26 8 51.78 грн. >100
ZKL 6200-2Z Single row radial ball bearings 10 30 9 51.78 грн. >90
ZKL 6202-2Z Single row radial ball bearings 15 35 11 51.78 грн. >100
ZKL 6001-2Z Single row radial ball bearings 12 28 8 51.78 грн. >100
ZKL 51101A Single row thrust ball bearing 12 26 9 52.15 грн. >20
ZKL 62202-2RS Single row radial ball bearings 15 35 14 52.15 грн. >100
ZKL 6201-2RS C3 Single row radial ball bearings 12 32 10 52.72 грн. >100
ZKL 6202-2RS Single row radial ball bearings 15 35 11 52.72 грн. >100
ZKL 61900-2Z Single row deep groove ball bearings 10 22 6 52.72 грн. >70
ZKL 6001-2RS C3 Single row radial ball bearings 12 28 8 52.72 грн. 2
ZKL 62202-2RS Single row radial ball bearings 15 35 14 53.62 грн. >100
ZKL 6202-2Z C3 Single row radial ball bearings 15 35 11 54.56 грн. >100
ZKL 6300-2RS Single row radial ball bearings 10 35 11 54.74 грн. >100
ZKL 6003-2RS Single row radial ball bearings 17 35 10 55.48 грн. >100
ZKL 6002-2RS C3 Single row radial ball bearings 15 32 9 55.48 грн. >100
ZKL 6203 Single row radial ball bearings 17 40 12 55.48 грн. >40
ZKL 6002-2Z C3 Single row deep groove ball bearings with seals or shields 15 32 9 55.60 грн. >100
ZKL 6201-2Z Single row radial ball bearings 12 32 10 56.40 грн. >90
ZKL 6002-2Z Single row radial ball bearings 15 32 9 56.40 грн. 3
ZKL 6201-2Z C3 Single row radial ball bearings 12 32 10 56.40 грн. 6
ZKL 62202-2RS Single row radial ball bearings 15 35 14 56.40 грн. >100
ZKL 6203-2Z C3 Single row radial ball bearings 17 40 12 57.34 грн. >100
ZKL 6203-2Z Single row radial ball bearings 17 40 12 57.34 грн. >100
ZKL 61901-2Z Single row deep groove ball bearings 12 24 6 58.25 грн. >100
ZKL 6001-2Z C3 Single row radial ball bearings 12 28 8 58.25 грн. >30
ZKL 6302-2Z Single row radial ball bearings 15 42 13 59.02 грн. >50
ZKL 6203 Single row radial ball bearings 17 40 12 59.17 грн. >10
ZKL 6300-2RS Single row radial ball bearings 10 35 11 59.17 грн. >100
ZKL 6300-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 35 11 60.11 грн. >20
ZKL 6300-2RS Single row radial ball bearings 10 35 11 60.11 грн. >80
ZKL 6002-2Z C3 Single row deep groove ball bearings with seals or shields 15 32 9 60.11 грн. >90
ZKL 6004-2Z Single row radial ball bearings 20 42 12 61.01 грн. >100
ZKL 6003-2RS C3 Single row radial ball bearings 17 35 10 61.01 грн. >100
ZKL 6202-2RS C3 Single row radial ball bearings 15 35 11 61.01 грн. >100
ZKL 6300-2Z Single row radial ball bearings 10 35 11 61.01 грн. >10
ZKL 6004-2RS C3 Single row radial ball bearings 20 42 12 61.97 грн. >100
ZKL 6300-2Z Single row radial ball bearings 10 35 11 61.97 грн. >100
ZKL 6200-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 30 9 61.97 грн. >60
ZKL 6301-2Z Single row radial ball bearings 12 37 12 62.44 грн. >100
ZKL 6203-2RS C3 Single row radial ball bearings 17 40 12 62.87 грн. >100
ZKL 6203-2Z Single row radial ball bearings 17 40 12 62.87 грн. >30
ZKL 6204 C3 Single row radial ball bearings 20 47 14 63.30 грн. >30
ZKL 6000-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 26 8 63.80 грн. >100
ZKL 623-2ZR Single row radial ball bearings 3 10 4 63.80 грн. >10
ZKL 6203-2Z C3 Single row radial ball bearings 17 40 12 64.70 грн. >10
ZKL 6005-2Z Single row radial ball bearings 25 47 12 65.87 грн. >30
ZKL 6201-2RS C3 Single row radial ball bearings 12 32 10 66.56 грн. >100
ZKL 6204 Single row radial ball bearings 20 47 14 68.44 грн. >80
ZKL 6204 Single row radial ball bearings 20 47 14 70.14 грн. >20
ZKL 6302-2RS C3 Single row radial ball bearings 15 42 13 71.20 грн. >100
ZKL 6302-2RS Single row radial ball bearings 15 42 13 71.20 грн. >100
ZKL 61902-2Z Single row deep groove ball bearings 15 28 7 71.20 грн. >100
ZKL 6005-2Z Single row radial ball bearings 25 47 12 71.20 грн. >30
ZKL 6005-2Z Single row radial ball bearings 25 47 12 72.12 грн. >50
ZKL 6204N Single row radial ball bearings 20 47 14 73.54 грн. >10
ZKL 6300-2RS C3 Single row radial ball bearings 10 35 11 74.88 грн. >100
ZKL 6204-2RS C3 Single row radial ball bearings 20 47 14 75.83 грн. >60
ZKL 6003-2Z Single row radial ball bearings 17 35 10 75.83 грн. >100
ZKL 6204-2Z Single row radial ball bearings 20 47 14 75.83 грн. >100
ZKL 6003-2Z Single row radial ball bearings 17 35 10 75.83 грн. 1
ZKL 6204-2Z C3 Single row radial ball bearings 20 47 14 75.83 грн. >100
ZKL 6204 Single row radial ball bearings 20 47 14 75.83 грн. >20
ZKL 6303 Single row radial ball bearings 17 47 14 76.74 грн. 2
ZKL 6204-2RS C3 Single row radial ball bearings 20 47 14 76.99 грн. 2
ZKL 6205 Single row radial ball bearings 25 52 15 77.69 грн. >40
ZKL 6005-2Z Single row radial ball bearings 25 47 12 77.69 грн. 1
ZKL 6302-2Z Single row radial ball bearings 15 42 13 77.69 грн. 2
ZKL 6004-2RS C3 Single row radial ball bearings 20 42 12 78.59 грн. >40
ZKL 6303-2Z Single row radial ball bearings 17 47 14 78.59 грн. >70
ZKL 6301-2RS C3 Single row radial ball bearings 12 37 12 79.51 грн. >100
ZKL 51104A Single row thrust ball bearing 20 35 10 79.51 грн. 1
ZKL 6301-2RS Single row radial ball bearings 12 37 12 80.44 грн. >100
ZKL 6301-2Z Single row radial ball bearings 12 37 12 80.44 грн. >40
ZKL 51205A Single row thrust ball bearing 25 47 15 81.24 грн. >10
ZKL 6004-2RS Single row radial ball bearings 20 42 12 81.37 грн. >100
ZKL 6205N Single row radial ball bearings 25 52 15 81.37 грн. >10
ZKL 61903-2Z Single row deep groove ball bearings 17 30 7 81.37 грн. >100
ZKL 6303-2RS Single row radial ball bearings 17 47 14 82.30 грн. >100
ZKL 6302-2RS C3 Single row radial ball bearings 15 42 13 83.23 грн. >40
ZKL 6204-2RS C3 Single row radial ball bearings 20 47 14 83.23 грн. 2
ZKL 6303-2RS C3 Single row radial ball bearings 17 47 14 84.13 грн. >100
ZKL 6205-2Z C3 Single row radial ball bearings 25 52 15 85.07 грн. >70
ZKL 6205-2Z Single row radial ball bearings 25 52 15 85.07 грн. >100
ZKL 1200 Double row self-aligning ball bearing 10 30 9 85.99 грн. >30
ZKL 6205 Single row radial ball bearings 25 52 15 85.99 грн. 2
ZKL 6005-2RS C3 Single row radial ball bearings 25 47 12 86.93 грн. >60
ZKL 51205A Single row thrust ball bearing 25 47 15 87.83 грн. 9
ZKL 6304 Single row radial ball bearings 20 52 15 88.76 грн. >100
ZKL 16002 Single row radial ball bearings 15 32 8 88.76 грн. >50
ZKL 6304-Z Single row radial ball bearings 20 52 15 88.96 грн. >50
ZKL 62201-2RS Single row radial ball bearings 12 32 14 89.69 грн. >60
ZKL 6005-2RS Single row radial ball bearings 25 47 12 91.56 грн. >100
ZKL 6205N Single row radial ball bearings 25 52 15 91.56 грн. 8
ZKL 6304N Single row radial ball bearings 20 52 15 91.56 грн. >20
ZKL 51204 Single row thrust ball bearing 20 40 14 92.46 грн. >10
ZKL 6205-ZN Single row radial ball bearings 25 52 15 93.23 грн. >20
ZKL 6304-2RS C3 Single row radial ball bearings 20 52 15 94.32 грн. >100
ZKL 6304-2Z Single row radial ball bearings 20 52 15 95.24 грн. >100
ZKL 6205-2Z C3 Single row radial ball bearings 25 52 15 95.24 грн. >30
ZKL 6205-2Z Single row radial ball bearings 25 52 15 95.24 грн. 1
ZKL 62303-2RS Single row radial ball bearings 17 47 19 96.65 грн. >70
ZKL 62203-2RS Single row radial ball bearings 17 40 16 97.09 грн. >100
ZKL 51205 Single row thrust ball bearing 25 47 15 97.09 грн. 2
ZKL 61904-2Z Single row deep groove ball bearings 20 37 9 97.51 грн. >100
ZKL 6006-2RS C3 Single row radial ball bearings 30 55 13 98.95 грн. >100
ZKL 6304-2Z C3 Single row deep groove ball bearings with seals or shields 20 52 15 99.20 грн. >30
ZKL 62201-2RS Single row radial ball bearings 12 32 14 99.85 грн. 3
ZKL 6304-ZN Single row radial ball bearings 20 52 15 101.77 грн. 8
ZKL 16003 Single row radial ball bearings 17 35 8 102.64 грн. >50
ZKL 62303-2RS Single row radial ball bearings 17 47 19 104.48 грн. >10
ZKL 62205-2RS Single row radial ball bearings 25 52 18 105.41 грн. >80
ZKL 62203-2RS Single row radial ball bearings 17 40 16 105.41 грн. >40

Компанія ZKL є найбільшим виробником Європи який випускає спеціальні роз'ємні та великогабаритні сферичні роликові підшипники.

Каталог виробів чеської компанії ZKL містить високоякісні кулькові та роликові циліндричні підшипники. ZKL Bearings понад пів століття є надійною та перевіреною компанією з виробництва спеціальних та стандартних підшипників. Якість виробів гарантується використанням прогресивних технологій на виробництві, яке здійснюється сучасними верстатами та висококваліфікованими працівниками.

Якість підшипників ZKL підтверджується відповідністю до стандартів ISO/TS 16 949:2002 та EN ISO 9001:2000 та співпрацею зі світовими виробниками, які виготовляють компоненти для підшипників. Продукція цього бренду постійно вдосконалюється, тому в онлайн каталозі ZKL завжди можна знайти потрібний продукт за розміром чи по артикулу.

Історія створення виробника підшипників ZKL

У 1947 році уряд Чеської Соціалістичної Республіки (надалі – ЧСР) прийняв рішення побудувати спеціальний завод з виробництва підшипників, відновивши знищене під час війни підприємство в Брно-Лишені, який би став провідним підприємством з комплексного вирішення технології виробництва підшипників, забезпечення послідовного дослідного виробництва і освоєння виготовлення основних типів підшипників, включаючи виробництво кульок та інших деталей кочення.

Дане рішення стало основою для розвитку виробництва підшипників не тільки в Брно, а й у всій ЧСР того часу. У 1950 році в Брно виготовлялося вже 155 типів підшипників кочення. У тому ж році було завершено будівництво заводу в Кисуцке Новому Місті, куди з Брно було перенесено виробництво кулькових підшипників за участю ZKL, Брно.

Постійно зростаюча потреба в нових типах підшипників кочення і в забезпеченні їх технічного рівня в областях конструкції, технології і якості послужила імпульсом для створення в Брно науково-дослідного інституту підшипників. У 1953 році при підприємстві ZKL Брно-Лишені був створений галузевий науково-дослідний інститут загальнодержавного масштабу.

На головному підприємстві Брно до 1955 року було розпочато виробництво наступних типів:

  • однорядні кулькові підшипники серій 60, 62, 63 і 64;
  • дворядні кулькові підшипники серій 12, 22, 13 і 23;
  • дворядні радіально-упорні кулькові підшипники серій 32 і 33;
  • однорядні роликопідшипники серій N, NJ і NU;
  • однорядні роликопідшипники серій 302, 303, 313, 322 і 323.

Виготовлення всіх даних типів підшипників після їх впровадження у виробництво в ZKL Брно, було переведено разом з технологією на нові побудовані заводи,а саме: ZKL Кисуцке Нове Місто, ZKL Клаштерец, ZKL Прешов і ZKL Скаліца. У ZKL Брно - з 1955 року розпочато розробку та були впроваджені у виробництво наступні типи підшипників:

  • дворядні роликопідшипники з бочкоподібними роликами серій 222, 223, 230, 231 і 232;
  • упорні роликопідшипники з бочкоподібними роликами серій 292, 293 і 294;
  • спеціальні великогабаритні підшипники, такі як радіально-упорні роликопідшипники з бочкоподібними роликами, роликопідшипники, багаторядні конічні роликопідшипники і кулькові підшипники.

Після здійснення декількох реорганізацій чехословацької машинобудівної промисловості того часу - остання була проведена в 1965 році - галузь підшипників, крім заводу ZKL Брно, увійшла до складу VHJ ZVL Поважска Бистриця. До 1970 року виробництво наступних 217 типів підшипників, що входять у виробничу програму ZKL, було поступово переведено на новий завод ZVL Поважска Бистриця. ZKL продовжує займатися комплексним виробництвом дворядних радіальних роликопідшипників з бочкоподібними роликами та упорних роликопідшипників з бочкоподібними роликами, є результатом постійної розробки. Разом з тим, триває розробка внутрішніх конструкцій, спрямована на підвищення споживчої вартості даних підшипників.

Політичні та економічні зміни призвели до приватизації даного виробництва, і з початку 1998 року підприємство стає самостійним суб'єктом під назвою АТ ZKL Брно.

У тому ж році ZKL зазначив п'ятдесятирічний ювілей своєї діяльності в якості засновника виробництва підшипників кочення в ЧСР.

У той же час була введена система управління якістю на всіх етапах, від задоволення заявки замовника через дослідне виробництво по сервісне обслуговування, що відповідає вимогам стандарту ISO 9001. Система була схвалена і сертифікована всесвітньовідомої фірмою TUV Bayern.